tisdag 10 november 2009

Välkommen på seminarium

Radikalt, liberalt och gröntKom och diskutera Folkpartiet i Stockholms stads nya miljöprogram med Karin Karlsbro, ledamot av Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Fika serveras. Miljöprogrammet i sin helhet hittar du här: http://www.folkpartiet.se/ImageVault/Images/id_6127/scope_0/ImageVaultHandler.aspx Tid: tisdagen den 24 nov mellan kl 19.00 - 21.00 Plats: Stora Nygatan 2A Anmälan senast den 17 november tilljonatan.ohlin@liberal.seVälkommen!

tisdag 8 september 2009

Folkpartiet Stockholms miljöprogram

Läs det nya miljöprogrammet. Radikalt! Konkret! Jag hoppas att alla som vi se en ansvarsfull miljöpolitik byggd på kunskap, marknad och tillväxt sluter upp bakom detta program. Håll till godo!

http://www.folkpartiet.se/ImageVault/Images/id_6127/scope_0/ImageVaultHandler.aspx

torsdag 2 juli 2009

Om jämställdhet och miljö på BBC

Inför det svenska ordförandeskapet i EU riktas Europas fokus mot Sverige. Vad vill vi? Vad har Sverige att bidra med? Om detta och det faktum att Sverige är ett föregångsland i klimatarbetet och har höga ambitioner för jämställdheten var jag med och diskuterade i BBC härom dagen. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8110044.stm

onsdag 17 juni 2009

Karlsbro på Karlsbron

Nedräkningen har börjat! Den 1 juli tar Sverige över ordförandeskapet i EU. Det berör i högsta grad Integrations- och jämställdhetsdepartementet där jag arbetar. Regeringen sätter kampen mot den ekonomiska krisen och det globala klimathotet högst på agendan. Att både kvinnor och män tas till vara på arbetsmarknaden är viktigt för en hållbar ekonomisk tillväxt - det är också något som Sverige kommer att lyfta under ordförandeskapet.

För några veckor sedan besökte jag Prag och representerade Sverige när det nuvarnade ordförandelandet stod värd för en konferens om jämställdhet. (Självklart hann jag med ett snabbt besök på Karlsbron också, se bilden.) Det är spännande att möta andra länder och utbyta erfarenheter. I t.ex. Spanien genomförs en radikal jämställdhetspolitik med lagstiftning som berör många samhällsområden. I Nederländerna satsar man på män (pappor) och jämställdhet. Tyskland har efter svensk modell moderniserat föräldraförsäkringen och satsar på dagisutbyggnad. Samtidigt finns mörka krafter i dagens Europa som vrider klockan tillbaka när det gäller jämställdhet mellan män och kvinnor och alla människors lika värde. Att Litauens parlament just har röstat ja till en lag som i princip kriminaliserar homosexualitet riskerar att ytterligare legitimera intolerans och fördomar. Bedrövligt! Även om EU uppenbarligen inte kan hindra medlemsländer från att fatta den här typen av olyckliga politiska beslut, fungerar ändå EU-samarbetet som ett ovärderligt forum för att påverka länder och beslutsfattare. Det gör skillnad.


lördag 13 juni 2009

DN sågar klimatbroschyren

För någon månad sedan kritiserade jag om miljöförvaltningens klimatbroschyr här på bloggen. http://karlsbro.blogspot.com/2009/04/miljoforvaltningens-lilla-grona.html. Anledningen var inte att jag tycker att klimatfrågor är oviktiga, eller att jag inte tycker att enskilda människor ska ta sitt ansvar. Nej, men jag tycker att myndigheternas information ska bygga på vetenskaplighet, fakta och förnuft. Idag sågar DN:s ledarsida denna skrift. Miljöförvaltningens klimattips är en kompott av både bra tips och stolligheter. Klimatfrågor är komplexa och bygger på komplicerade samband. Som tur är vet jag att Ulla Hamilton som angrips idag av DN är en klok person och gör ett väldigt gott arbete som miljöborgarråd. Dessa tips "lägger vi nu till handlingarna" som det brukar heta på byråkratspårk, eller ännu hellre i returpapperskorgen.
http://www.dn.se/opinion/signerat/klimatet-tradskovlaren-hamilton-1.890545

onsdag 13 maj 2009

Elbilskommission

Idag diskuterar Miljö-och hälsoskyddsnämnden el-bilsstrategi. Miljöförvaltningens redovisning visar vilka utmaningar som finns när det gäller introduktionen av elbilar i Stockholm. Det gäller allt från juridiska aspekter till mer praktiska frågor så som var och hur elbilarna ska laddas. Det berör flera förvaltningar och bolag. Men frågan om elbilar får inte bara handla om juridik och teknik, den handlar också om medborgarnas bekvämlighet och tillgänglighet. Därför bör kommunledningen besluta att staden tar fram en strategi för hur elbilsintroduktionen ska gå till och vad som behöver göras. Folkpartiet vill dessutom att staden inrättar en elbilskommission med bred representation för att påskynda och förbereda omställningen till den nya generationen bilar och för att garantera att detta sker i dialog med medborgarna. Mer om fp-förslaget kan du höra på Radio Stockholm.

http://www.sr.se/stockholm/nyheter/artikel.asp?artikel=2831431

tisdag 5 maj 2009

Nya hjulspår med Alliansen!

I dagens DN presenterar företrädare för partierna i Alliansen en satsning på infrastruktur som heter duga! http://www.dn.se/opinion/debatt/nya-trangselskatter-bekostar-rekordsatsning-1.858175. Det finns många skäl till att vara imponerad. Det är en stor satsning. På vägar. Och på kollektivtrafik. Uppenbarligen har fyra partier på olika nivåer stoppat prestigen i byrålådan och presenterar nu ett realistiskt förslag där även trängselskatter spelar en viktig roll, som styrmedel i trafiken. Det är toppen att omtanken om Stockholm spelar större roll än gamla låsningar. Alliansen visar än en gång att den kan - och vill - leda Stockholm in i framtiden.

Jag lyfter på hatten, med reservation för att satsningarna på kollektivtrafiken är den viktigaste prioriteringen! Stockholm måste få växa. En växande region ställer oss samtidigt inför stora utmaningar när det gäller trafiken och transporternas miljö- och klimatpåverkan. Allt fler människor ska i framtiden bo, leva och resa på en ungefär lika stor yta som nu. Därför måste transportsystemen bli mer effektiva. Stockholm ska vara en stad där det är enkelt och attraktivt att inte vara beroende av bil. Avstånden måste minska genom kortare restider och fler tvärkommunikationer, vilket också föreslås. Det kräver alltså en radikal utbyggnad och utveckling av kollektivtrafiken. Bilen kommer att behövas även i framtiden. Men för att minimera vägtrafikens negativa inverkan på miljön behövs fler åtgärder vidtas. Miljözoner för bilar behövs för att säkerställa en god luftkvalitet i innerstan.

torsdag 30 april 2009

Fp Stockholm vässar miljöprofilen

Jag är väldigt nöjd. Igår antog Folkpartiet i Stockholm ett nytt miljöprogram. Jag har lett den arbetsgrupp som tog fram förslaget. Trots att fp i grund och botten har en oerhört sund inställning i miljöfrågor så har miljöprofilen varit alldeles för svag under senare år. Med det beslut som togs igår kan man säga att Folkpartiet har vässat miljöprofilen ordentligt. Förslaget om att Stockholm bör införa miljözoner för privatbilar är ett av dessa beslut. Det öppnar möjligheten att stoppa dubbdäck i innerstan. Dubbdäcken sliter upp asfalten och är orsaken till nära 90 procent av de eländiga partiklarna som förstör luften i stan. Men även andra krav kan i framtiden ställas på bilar som körs i innerstan. Jag ser detta program som en plattform för att fortsätta utveckla politiken för en hållbar miljö i ett Stockholm som växer. Min ambition är att fp ska bli det självklara valet för alla som tycker att en modern, men samtidigt radikal, miljöpolitik är viktig.

tisdag 14 april 2009

Hedersförtryck kartlagt i Stockholm

Imorse hade jag förmånen att lyssna till socialborgarrådet Ulf Kristersson när har berättade om den kartläggning som staden gjort för att få mer kunskap om hur vanligt det är med hedersrelaterat våld och förtryck. Resultatet bekymrar. Situationen är akut. Var tionde 15-årig flicka i Stockholm och fyra procent av pojkarna lever med hedersrelaterade problem som hårt begränsar deras liv. Hedersproblem var den grundläggande orsaken för mer än hälften av alla flickor som under 2006 omhändertogs enligt Lagen om vård av unga (LVU §2). Undersökningen visar också att 10 procent av eleverna får inte delta i all undervisning. Vanligast är att eleverna inte får delta i undervisning om sex och samlevnad, simundervisning och idrott. Skolborgarrådet Lotta Edholm tar därför initiativ till att samla bl.a. stadens rektorer för att ta sig an detta problem. Mörkertal och okunskap har länge varit ett problem i dessa sammanhang. Men i takt med att vi får bra underlag som denna kartläggning ökar möjligheterna att ta itu med problemen på ett bra sätt. Det är utmärkt att skolan involveras i kampen mot hedersvåld och förtryck. Lästips: http://lottaedholm.wordpress.com/
http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Familj--Omsorg/Kartlaggning-av-hedersrelaterat-vald/

tisdag 7 april 2009

Trängselskatter - på gott, eller ont?

För ett par veckor sedan bjöd jag in till ett seminarium, med rubriken ”trängselavgifter, på gott eller ont”. Professor Jonas Eliasson från KTH, som bl.a. jobbar med utvärderingen av trängselskatterna gjorde en utmärkt och underhållande presentation. Sammanfattningsvis kan man säga att: trafikminskningen har blivit bestående, i tullsnittet har trafiken minskat 20 procent och de miljöskadliga utsläppen har minskat 10 procent i innerstaden. Den samhällsekonomiska vinsten är 500 Mkr per år och investeringskostnaden var 2 000 Mkr. Därmed är det en av Vägverkets lönsammaste investeringar någonsin.

Även Stella Fare, som sitter i SL:s styrelse var inbjuden till seminariet för att berätta om hur trängselskatterna påverkat resandet med kollektivtrafiken. Både Jonas och Stella gjorde klart att kollektivtrafiken är mycket, mycket hårt belastad och underdimensionerad i Stockholm. En utmaning för alla oss som vill att Stockholm ska växa!

Folkpartiet tog ställning för trängselavgifter redan i början av sjuttiotalet. Jag vet inte hur kontroversiellt det var på den tiden. Men jag kan konstatera att den förnuftiga politik som tar hjälp av marknaden för att lösa miljöproblem fungerar. Jag ångrar inte att jag röstade ja till trängselskatten, även om jag hellre skulle kalla den miljöavgift.

fredag 3 april 2009

SVT rapporterar om nytt fp-förslag

Idag rapporterade Svt om en av de viktigaste punkterna i vårt förslag till miljöprogram, miljözoner. Genom att införa miljözoner i stan skulle vi inte bara kunna lösa problemet med höga partikelhalter utan även långsiktigt förbättra luften i Stockholm. Vi som vill att Stockholm ska växa - vi måste också ta ansvar för att det sker på ett hållbart sätt.

http://svt.se/2.33538/1.1508085/stopp_for_miljofarliga_bilar_i_city?lid=puff_1508085&lpos=rubrik

torsdag 2 april 2009

Möte med miljögruppen


I söndags hade vi sista mötet med folkpartiets miljögrupp. I dagarna lägger vi sista handen vid förslaget till nytt miljöprogram för fp Stockholm som medlemmarna ska ta ställning till i slutet av april. Vi presenterar många intressanta idéer och vi hoppas förstås få grönt ljus från medlemmarna. På bilden syns Per Johansson, Isabel Smedberg Palmqvist, Mikael Ståldal, Thomas Bäcklin och jag själv. Bakom kameran står Gustav Åkerblom som också är med i gruppen.

Tack för gott samarbete!

torsdag 26 mars 2009

Rapport från Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2008 - utsänt till folkpartiets medlemmar hemma på Kungsholmen! Håll tillgodo!

Här kommer en kort rapport, i form av frågor och svar, från arbetet i Miljö- och hälsoskyddsnämnden. För ytterligare information eller synpunkter är ni varmt välkomna att kontakta mig.

Karin Karlsbro
karlsbro@hotmail.com, mobil 070-748 80 80


Vad gör miljö- och hälsoskyddsnämnden?
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbete spänner över ett stort område. Ungefär 75 procent av miljöförvaltningens verksamhet utgörs av tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen och miljöbalken, men förvaltningen arbetar också proaktivt med andra miljöfrågor. Klimatfrågan står förstås högt på agendan, men även kampen mot spridningen av gifter har blivit alltmer viktig. Hösten 2007 antogs ett nytt miljöprogram för Stockholm 2008-2011. Det är ett ambitiöst program med tydliga mål. På miljöbarometern http://www.miljobarometern.stockholm.se/ kan allmänheten följa hur väl programmet uppnås.


Hur har nedskärningarna inom miljöförvaltningen påverkat arbetet?
Miljöförvaltningen har mellan åren 2006 och 2009 minskat sin nettobudget från 110 miljoner kr till 60 miljoner kr. Det lägre nettot har uppnåtts genom att kraftigt minska kostnaderna och samtidigt öka intäkterna. Besparingar har gjorts inom i stort sett alla kostnadsslag. Intäktsökningen kommer från intäkter inom tillsynen. I ett yttrande över en socialdemokratisk motion i november skrev förvaltningen följande; (vilket på ett träffande sätt beskriver förvaltningens utveckling sedan maktskiftet 2006). ”Förvaltningen producerar dock efter besparingarna - med några få undantag - lika mycket som tidigare och i vissa avseende mer.” Från fp:s sida menar vi att nedskärningarna och uppstyrningen av förvaltningen har varit nödvändiga, samtidigt måste det finnas utrymme för ett ambitiöst miljöarbete utanför den avgiftsfinansierade tillsynsdelen. Hittills klarar vi det.


Hur klarar förvaltningen tillsynen?
Arbetet inom tillsynsdelen har blivit betydligt mer effektivt och ökat med 30 till 40 procent. Samtidigt bedrivs ett långsiktigt arbete för att förbättra service och kvalitet. Tillsynen ska präglas av miljönytta och ska utföras på ett service-inriktat sätt. Från fp har vi särskilt betonat att tillsynen av miljöer där barn och ungdomar vistas (förskolor/skolor) ska prioriteras, vilket har fått genomslag i det praktiska arbetet. Från fp har vi också krävt att namnen på företag som säljer kosmetika och liknande produkter som innehåller gifter och därmed bryter mot lagstiftningen, bör offentliggöras på lämpligt sätt (DN 20 januari 2009). Förvaltningen strävar efter att öka tillgängligheten och använder webben i högre grad. Bor du i flerfamiljshus kan du själv numera gå in och kolla radon-läget där just du bor (om värden eller BRF gjort sitt jobb). Sök din fastighet på: www.stockholm.se/ByggBo/Inomhusmiljo/radon/Sok-radonmatning/

Vad görs för att förbättra Stockholms luft?
Luftkvaliteten i Stockholm har generellt sett blivit betydligt bättre. Halterna av kväveoxider och kolmonoxid har minskat med 70-80 procent de senaste tjugo åren. Den positiva utvecklingen beror till största delen på att avgaserna har blivit renare i takt med EU:s stegvis hårdare krav för nya fordon. Miljökvalitetsnormen för svaveldioxid uppfylls numera med god marginal tack vare utbyggnaden av fjärrvärme, minskad svavelhalt i bränslen och mer effektiv rening från energianläggningar.

Trots den positiva utvecklingen återstår ett par stora utmaningar Miljökvalitetsnormerna främst för partiklar PM10 och kvävedioxid överskrids. Det är inte acceptabelt. Den viktigaste orsaken till problemen är vägtrafiken, i synnerhet under vinterhalvåret då vägdamm virvlar upp. Därför måste det arbete som pågår inom staden för att komma tillrätta med dessa allvarliga problem fortsätta och utvecklas.

Ett annat verktyg som visat sig ha effekt på dessa ämnen är den s.k. miljözonen i Stockholm. Under 2007 beräknades utsläppen av kväveoxider minska med 3-4 procent, kolväten med 16- 21 procent och partiklar med 13-19 procent som ett resultat av att miljözonerna hindrar de äldsta och mest nedsmutsande tunga fordonen att köra i vissa delar av staden.

Fp har vid upprepade tillfällen begärt att åtgärder vidtas för att komma till rätta med problemen. Spolning av gator, flexibel hastighet (lägre hastigheter minskar partikelspridningen) bör införas på de mest drabbade gatorna m.m. Vi har ställt oss bakom miljöborgarrådets uppvaktning till regeringen om att Stockholm borde få tillåtelse att begränsa användningen av dubbdäck. Dessutom har jag uttalat mig i bl.a. SVT:s ABC-nytt att miljözonerna bör kunna utvecklas i syfte att skydda luften i innerstaden.


Vilka andra miljöfrågor är aktuella?
Miljöförvaltningen har just avslutat ett gediget arbete om miljögifter. I rapporten ”Stockholms väg mot en giftfri miljö”, har fem ämnesgrupper lyfts fram som de mest prioriterade att bekämpa. Ämnena finns i vanliga produkter så som kläder, handdukar, möbler, rengöringsmedel, kosmetika, tandkräm, PVC-golv, släckskum m.m. Många ämnen orsakar cancer, reproduktionsskador, skadar vattenmiljön och utsläppen orsakar höga samhällsekonomiska kostnader samtidigt som reningsverkens kostnader ökar. Stockholms stad är en stor inköpare och spelar en viktig roll i arbetet med en giftfri miljö och bör föregå med gott exempel. En guide för att hjälpa stadens verksamheter att upphandla miljövändligt har tagits fram. Folkpartiet har varit pådrivande för att en Kemikaliepakt – ett samarbete mellan staden och näringslivet ska utvecklas.

Guiden hittar du på följande adress! Använd guiden!
www.miljobarometern.stockholm.se/content/pdf/mp/2/guide_giftfria_voror.pdf


Vad gör Stockholm för att motverka klimatförändringarna?
Staden har satt upp mycket ambitiösa mål. År 2015 ska utsläppen minska till 3,0 CO2ekv/inv och år. Det innebär en minskning av utsläppen med 43 % mellan 1990 och 2015. Detta är ett betydligt ambitiösare mål än det föreslagna nationella målet på 35 % till 2020. År 2050 ska staden vara fossilfri. För att nå dessa mål krävs många åtgärder. Ett omfattande program för energieffektivisering genomförs i staden. År 2010 ska 100 % av stadens bilar vara miljöbilar. Inom Klimatpakten samverkar staden med ett 40-tal företag för att stimulera näringslivet till egna åtaganden. Satsningar på biogas görs. Från folkpartiets sida är frågan om att utveckla el-bilar s.k. elhybrider mycket viktig.

Smuts och skräp
Nedskräpning är i första hand en fråga för renhållningsnämnden. Trots stadens stora satsningar för att det ska vara ”tryggt och snyggt” återstår en hel del att göra. Under 2009 är det min ambition att få upp dessa frågor på agendan då det också är en viktig miljöfråga.