söndag 13 december 2015

Från mörker till ljus!

Från mörker till ljus!

Jag kan inte minnas en mörkare höst.

Syrien brinner. Desperata människors drömmar om ett nytt liv i fred och frihet går upp i rök. EU:s oförmåga att hantera flyktingsituationen är smärtsam. Terrorattentat förlamar av sorg. Drömmen om ett gränslöst Europa rivs sönder och i Öst skramlar en desperat Putin med det enda han har kvar, vapen och aggressivitet.

Till det ska läggas hoten från klimatförändringarna. Skulle framförallt USA och EU orka med, att i skuggan av alla andra kriser, ta ansvar för ett globalt klimatavtal?

Mot den mörka fonden får man se helgens slutresultat i Paris som en stor framgång. Ett ljus i mörkret. Det finns nu ett legalt bindande avtal med bred uppslutning. Siktet riktas nu mot att nå ett ambitiösare 1,5-graders mål. Det är en stor framgång för vetenskapliga argument om vad som faktiskt behöver göras. Även om det inte är tillräckligt. Men det är inte bara själva avtalet som är viktigt utan också de politiska ställningstaganden som banade vägen.

USA anklagas ofta för att vara en bromskloss i klimatarbetet, men utan President Obamas engagemang hade mötet inte nått i hamn. Det är också glädjande att se Kanadas totala kursändring tack vare den nya liberala kanadensiske premiärministern, liksom EU:s konstruktiva roll och inte minst värdlandet Frankrikes skickliga upplägg för mötet.

Vad detta betyder i verkligheten återstår att se. Vem ska göra vad? Hur mycket får det kosta? Vilken teknik kommer vi att behöva? Ja, det är konkreta frågor som vi kommer att brottas med på alla nivåer under de kommande decennierna när vi ska lämna fossilsamhället bakom oss.

Den fria världen måste fortsätta visa ledarskap i klimatfrågorna. Åtgärder som behövs måste förankras demokratiskt och genomföras med marknadsorienterade lösningar,  med pris på koldioxid, om det ska fungera. EU behövs mer än någonsin. Samtidigt kommer Kina självklart att spela en avgörande roll. Men legititimteten för ett långtgående globalt klimatarbete uppnås bara genom demokratiskt förankrade beslut.

Till sist, mörkerkrafterna Putin, Le Pen och Trump har ingenting att komma med på detta område heller. För att lösa världens klimatutmaning behövs mer liberalism. Vi behöver en ny upplysningstid. Vi behöver kunskap, vetenskap och fritt utbyte av tankar och nya idéer. 


Karin Karlsbro
Ordförande
Gröna Liberaler