onsdag 25 augusti 2010

Debatter på gång

Nu har valrörelsen verkligen kommit igång. Ikväll var jag gäst hos Expressens valstuga. Nu förbereder jag morgondagens debatt med Gudrun Schyman. Kom och lyssna i morgon den 26 augusti kl 17.00, Mosebacke Pankhurst Party i Stockholm. Jag älskar debatter. Det är när man möts öga mot öga som skiljelinjerna blir tydliga. Senast mötte jag Thomas Bodström i en debatt kring hur vi ska stoppa våld mot kvinnor. Det blev tydligt att Alliansen har gjort mer på detta område än vad socialdemokraterna någonsin åstadkommit. Men den största utmaningen ligger ändå framför oss. Om detta var vi nog ändå överens.

tisdag 24 augusti 2010

Ett steg närmare miljözoner...

Med anledning av dagens möte med miljö- och hälsoskyddsnämnden gjorde jag följande kommentar:

Statliga regler har hittills hindrat staden från att vidta nödvändiga åtgärder på lokal nivå för Stockholms miljö. På regeringens uppdrag har nu Transportstyrelsen kommit med förslag som kan ge kommunerna makt och verktyg att fatta nödvändiga miljöbeslut. Exempelvis bör kommunerna själva få besluta om att inrätta miljözon som inte bara omfattar tunga fordon, utan även personbilar, säger Karin Karlsbro (FP), ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm.

- Folkpartiet välkomnar transportstyrelsens förslag om att kommuner ska ha rätt att inför miljözoner, även för personbilar, säger Karin Karlsbro (FP), ledamot i miljö- och hälsonämnden med anledning av dagens sammanträde, där frågan behandlas.

- För oss som bejakar regionens utveckling innebär det en stor utmaning att samtidigt ta ansvar för trafikens belastning på klimat och miljö. Stockholm ska vara en stad där det är enkelt och attraktivt att inte vara beroende av bil. Avstånden måste minska genom kortare restider och fler tvärkommunikationer, säger Karin Karlsbro (FP).

- Det kräver en radikal utbyggnad och utveckling av kollektivtrafiken på det sätt som sker nu. Bilen, helst eldriven, kommer att behövas även i framtiden. Därför måste det grundläggande vägnätet kompletteras med Förbifart och ring. Men för att minimera vägtrafikens negativa inverkan på miljön behöver en rad åtgärder vidtas. Så snart de lagliga möjligheterna finns bör en miljözon införas. Staden bör därför redan nu förbereda införandet av miljözon, avslutar säger Karin Karlsbro (FP).

Stäng http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/folkpartiet-stockholms-stadshus/pressrelease/view/kommuner-ska-kunna-infoer-miljoezoner-456977?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressrelease