torsdag 15 augusti 2013

Ett manifest för liberala värderingar

Under nästan ett år jobbade vi med förslaget till nytt partiprogram. Jag är väldigt glad för resultatet. I höst ska det debatteras på Landsmötet. Förutom att det kan bli ett av de mest gröna partiprogram Fp haft så bärs det upp av viktigas värderingar. Det här bilden säger mycket om de tankar som programmet präglas av. Sverige behöver mer liberal politik!Läs förslaget här: 

torsdag 8 augusti 2013

Fri att leka och lära! Utredning om säkerhet i förskolan

Fri att leka och lära! Så döpte vi namnet på utredningen om barns säkerhet i förskolan. Den överlämnades till regeringen i april 2013. Att få förtroendet att leda en statlig utredning var oerhört roligt och hedersamt. Regeringen ville bl.a. ha svar på frågan om hur många olyckor som sker inom förskolan och varför de sker? De ville också ha underlag för förslag på hur man kan få bättre uppföljning av olyckor som sker, för att lära sig inför framtiden. Det är levererat!

Så här skrev Svenska Dagbladet om utredningen.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sa-ska-forskolorna-bli-sakrare_8096806.svd