torsdag 3 maj 2012

Säkerhet i förskolan

Har har blivit utsedd av regeringen att utreda en fråga som rör nästan alla små barn i Sverige - säkerheten i  förskolan. Intressant och viktigt uppdrag.
http://www.regeringen.se/sb/d/15620/a/191277

Så räddar vi Östersjön

Skriver på DN debatt om att det behövs skarpare åtgärder för att rädda Östersjön
http://www.dn.se/debatt/utslappen-av-kadmium-maste-bort-med-ny-skatt

Tack för förtroendet!

Tack för förtroendet att leda Folkpartiets miljöpolitiska nätverk. Ser fram emot att jobba mer med de viktiga miljöfrågorna.

http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Nyhetsarkiv/karin-karlsbro-ny-ordforandefor-grona-liberaler/