onsdag 13 maj 2009

Elbilskommission

Idag diskuterar Miljö-och hälsoskyddsnämnden el-bilsstrategi. Miljöförvaltningens redovisning visar vilka utmaningar som finns när det gäller introduktionen av elbilar i Stockholm. Det gäller allt från juridiska aspekter till mer praktiska frågor så som var och hur elbilarna ska laddas. Det berör flera förvaltningar och bolag. Men frågan om elbilar får inte bara handla om juridik och teknik, den handlar också om medborgarnas bekvämlighet och tillgänglighet. Därför bör kommunledningen besluta att staden tar fram en strategi för hur elbilsintroduktionen ska gå till och vad som behöver göras. Folkpartiet vill dessutom att staden inrättar en elbilskommission med bred representation för att påskynda och förbereda omställningen till den nya generationen bilar och för att garantera att detta sker i dialog med medborgarna. Mer om fp-förslaget kan du höra på Radio Stockholm.

http://www.sr.se/stockholm/nyheter/artikel.asp?artikel=2831431

tisdag 5 maj 2009

Nya hjulspår med Alliansen!

I dagens DN presenterar företrädare för partierna i Alliansen en satsning på infrastruktur som heter duga! http://www.dn.se/opinion/debatt/nya-trangselskatter-bekostar-rekordsatsning-1.858175. Det finns många skäl till att vara imponerad. Det är en stor satsning. På vägar. Och på kollektivtrafik. Uppenbarligen har fyra partier på olika nivåer stoppat prestigen i byrålådan och presenterar nu ett realistiskt förslag där även trängselskatter spelar en viktig roll, som styrmedel i trafiken. Det är toppen att omtanken om Stockholm spelar större roll än gamla låsningar. Alliansen visar än en gång att den kan - och vill - leda Stockholm in i framtiden.

Jag lyfter på hatten, med reservation för att satsningarna på kollektivtrafiken är den viktigaste prioriteringen! Stockholm måste få växa. En växande region ställer oss samtidigt inför stora utmaningar när det gäller trafiken och transporternas miljö- och klimatpåverkan. Allt fler människor ska i framtiden bo, leva och resa på en ungefär lika stor yta som nu. Därför måste transportsystemen bli mer effektiva. Stockholm ska vara en stad där det är enkelt och attraktivt att inte vara beroende av bil. Avstånden måste minska genom kortare restider och fler tvärkommunikationer, vilket också föreslås. Det kräver alltså en radikal utbyggnad och utveckling av kollektivtrafiken. Bilen kommer att behövas även i framtiden. Men för att minimera vägtrafikens negativa inverkan på miljön behövs fler åtgärder vidtas. Miljözoner för bilar behövs för att säkerställa en god luftkvalitet i innerstan.