tisdag 18 november 2008

Miljözoner för en bättre miljö i Stockholm?

En av de största fördelarna med Stockholm är den fina miljön. I jämförelse med många andra stora städer är både vatten och luft relativt ren. Men inte tillräckligt. Vi måste hela tiden sträva efter att kvalitetssäkra miljön. Det behövs också åtgärder för att stimulera utvecklingen av mer miljöanpassade fordon. Ännu viktigare blir det då Stockholm växer. Det är ett problem att miljökvalitetsnormerna överskrids längs flera gator i Stockholm. I Berlin och ett tjugotal andra tyska städer har man infört miljözoner för att kvalitetssäkra luften. Jag tycker förslaget är intressant. Självklart är det inte helt enkelt, men tanken är bra. Det finns redan miljözoner för tunga lastbilar och tunga bussar, men inte för personbilar. För att införa miljözoner för personbilar behövs en ändring i Trafikförordningen, vilket är något som kommunen inte beslutar om. Igår diskuterades frågan i Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Frågan återremiterades till förvaltningen för att få en bättre analys av de juridiska läget.

Jag uttalade mig också om frågan i ABC-nytt igår. Här kan du se inslaget.

http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33506&lid=ABC&from=menu

Hör gärna av dig med synpunkter, karlsbro@hotmail.com