onsdag 24 november 2010

fredag 17 september 2010

Sol över St Eriksplan

Trevligt att prata med väljare idag vid valstugan i St:Eriksplan i Stockholm. Särskilt kul med besök av Birgit Friggebo. Nu tittar jag på partiledardebatten och konstaterar att Jan Björklund är i toppform. Skarp, konkret och glimten i ögat!


onsdag 25 augusti 2010

Debatter på gång

Nu har valrörelsen verkligen kommit igång. Ikväll var jag gäst hos Expressens valstuga. Nu förbereder jag morgondagens debatt med Gudrun Schyman. Kom och lyssna i morgon den 26 augusti kl 17.00, Mosebacke Pankhurst Party i Stockholm. Jag älskar debatter. Det är när man möts öga mot öga som skiljelinjerna blir tydliga. Senast mötte jag Thomas Bodström i en debatt kring hur vi ska stoppa våld mot kvinnor. Det blev tydligt att Alliansen har gjort mer på detta område än vad socialdemokraterna någonsin åstadkommit. Men den största utmaningen ligger ändå framför oss. Om detta var vi nog ändå överens.

tisdag 24 augusti 2010

Ett steg närmare miljözoner...

Med anledning av dagens möte med miljö- och hälsoskyddsnämnden gjorde jag följande kommentar:

Statliga regler har hittills hindrat staden från att vidta nödvändiga åtgärder på lokal nivå för Stockholms miljö. På regeringens uppdrag har nu Transportstyrelsen kommit med förslag som kan ge kommunerna makt och verktyg att fatta nödvändiga miljöbeslut. Exempelvis bör kommunerna själva få besluta om att inrätta miljözon som inte bara omfattar tunga fordon, utan även personbilar, säger Karin Karlsbro (FP), ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm.

- Folkpartiet välkomnar transportstyrelsens förslag om att kommuner ska ha rätt att inför miljözoner, även för personbilar, säger Karin Karlsbro (FP), ledamot i miljö- och hälsonämnden med anledning av dagens sammanträde, där frågan behandlas.

- För oss som bejakar regionens utveckling innebär det en stor utmaning att samtidigt ta ansvar för trafikens belastning på klimat och miljö. Stockholm ska vara en stad där det är enkelt och attraktivt att inte vara beroende av bil. Avstånden måste minska genom kortare restider och fler tvärkommunikationer, säger Karin Karlsbro (FP).

- Det kräver en radikal utbyggnad och utveckling av kollektivtrafiken på det sätt som sker nu. Bilen, helst eldriven, kommer att behövas även i framtiden. Därför måste det grundläggande vägnätet kompletteras med Förbifart och ring. Men för att minimera vägtrafikens negativa inverkan på miljön behöver en rad åtgärder vidtas. Så snart de lagliga möjligheterna finns bör en miljözon införas. Staden bör därför redan nu förbereda införandet av miljözon, avslutar säger Karin Karlsbro (FP).

Stäng http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/folkpartiet-stockholms-stadshus/pressrelease/view/kommuner-ska-kunna-infoer-miljoezoner-456977?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=pressrelease

fredag 4 juni 2010

Ett steg mot miljözoner

Folkpartiet har länge krävt att systemet med miljözoner i trafiken bör utvecklas till att gälla även privatbilar i syfte att förbättra stadens luft. Idag omfattas bara tunga fordon. Många tyska städer har miljözoner för bilar och där fungerar det bra. Men statliga regler har satt stopp för det i Sverige. Folkpartiet har inom regeringen kämpat för att ge kommunerna rätt att införa miljözoner och Transportstyrelsen fick i uppdrag att se över hur det skulle kunna genomföras. Nu har transportstyrelsen redovisat sin utredning med konkreta förslag till nödvändiga ändringar i trafikförordningen. Det är viktigt att regeringen nu tar sig an utredningen och ger kommunerna rätt till mer makt över miljöpolitiken. Stockholm som är en storstad har helt andra behov en t.ex. glesbygdskommuner. Därför måste vi kunna använda de verktyg som fungerar hos oss. Detta kommer Folkpartiet att fortsätta driva.
Läs rapporten är!
http://transportstyrelsen.se/Global/Nyhetsarkiv/Vag/Rapport_kommuner_miljozoner.pdf

torsdag 6 maj 2010

Lunch och "Waste collection"

Vill du vara med och smida planer för valrörelsen - kom gärna till Medelhavsmuséets restaurang på onsdag den 12 maj kl 12.00. Skicka ett mejl till mig i förväg så bokar jag bord. (karlsbro@hotmail.com)

Passa även på att se utställningen "Waste collection" en utställning om sophantering i världsmeteropolen Kairo. Det är en tankeväckande utställning! http://www.medelhavsmuseet.se/smvk/jsp/polopoly.jsp?d=2227&a=16516


(Bilden hämtad från muséets hemsida.)

onsdag 5 maj 2010

Tyck till om våra förslag för en giftfri miljö

Tusentals ämnen och kemikalier finns i vår miljö. Vissa är skadliga för människan bara om vi utsätts för ämnet i stora mängder och under lång tid. Andra hotar liv och hälsa redan i små kvantiteter. Djur och människor riskerar att påverkas både på kort och lång sikt av ämnen som inte borde spridas i vår miljö. Jag är övertygad om att vi kan fortsätta att minska användningen av farliga ämnen. I takt med ökad kunskap och medvetenhet kan vi välja mindre farliga produkter. Läs och tyck om Folkpartiets förslag för en giftfri miljö.

http://fpstockholm.wordpress.com/den-giftfria-staden/