torsdag 6 maj 2010

Lunch och "Waste collection"

Vill du vara med och smida planer för valrörelsen - kom gärna till Medelhavsmuséets restaurang på onsdag den 12 maj kl 12.00. Skicka ett mejl till mig i förväg så bokar jag bord. (karlsbro@hotmail.com)

Passa även på att se utställningen "Waste collection" en utställning om sophantering i världsmeteropolen Kairo. Det är en tankeväckande utställning! http://www.medelhavsmuseet.se/smvk/jsp/polopoly.jsp?d=2227&a=16516


(Bilden hämtad från muséets hemsida.)

onsdag 5 maj 2010

Tyck till om våra förslag för en giftfri miljö

Tusentals ämnen och kemikalier finns i vår miljö. Vissa är skadliga för människan bara om vi utsätts för ämnet i stora mängder och under lång tid. Andra hotar liv och hälsa redan i små kvantiteter. Djur och människor riskerar att påverkas både på kort och lång sikt av ämnen som inte borde spridas i vår miljö. Jag är övertygad om att vi kan fortsätta att minska användningen av farliga ämnen. I takt med ökad kunskap och medvetenhet kan vi välja mindre farliga produkter. Läs och tyck om Folkpartiets förslag för en giftfri miljö.

http://fpstockholm.wordpress.com/den-giftfria-staden/