torsdag 30 april 2009

Fp Stockholm vässar miljöprofilen

Jag är väldigt nöjd. Igår antog Folkpartiet i Stockholm ett nytt miljöprogram. Jag har lett den arbetsgrupp som tog fram förslaget. Trots att fp i grund och botten har en oerhört sund inställning i miljöfrågor så har miljöprofilen varit alldeles för svag under senare år. Med det beslut som togs igår kan man säga att Folkpartiet har vässat miljöprofilen ordentligt. Förslaget om att Stockholm bör införa miljözoner för privatbilar är ett av dessa beslut. Det öppnar möjligheten att stoppa dubbdäck i innerstan. Dubbdäcken sliter upp asfalten och är orsaken till nära 90 procent av de eländiga partiklarna som förstör luften i stan. Men även andra krav kan i framtiden ställas på bilar som körs i innerstan. Jag ser detta program som en plattform för att fortsätta utveckla politiken för en hållbar miljö i ett Stockholm som växer. Min ambition är att fp ska bli det självklara valet för alla som tycker att en modern, men samtidigt radikal, miljöpolitik är viktig.

tisdag 14 april 2009

Hedersförtryck kartlagt i Stockholm

Imorse hade jag förmånen att lyssna till socialborgarrådet Ulf Kristersson när har berättade om den kartläggning som staden gjort för att få mer kunskap om hur vanligt det är med hedersrelaterat våld och förtryck. Resultatet bekymrar. Situationen är akut. Var tionde 15-årig flicka i Stockholm och fyra procent av pojkarna lever med hedersrelaterade problem som hårt begränsar deras liv. Hedersproblem var den grundläggande orsaken för mer än hälften av alla flickor som under 2006 omhändertogs enligt Lagen om vård av unga (LVU §2). Undersökningen visar också att 10 procent av eleverna får inte delta i all undervisning. Vanligast är att eleverna inte får delta i undervisning om sex och samlevnad, simundervisning och idrott. Skolborgarrådet Lotta Edholm tar därför initiativ till att samla bl.a. stadens rektorer för att ta sig an detta problem. Mörkertal och okunskap har länge varit ett problem i dessa sammanhang. Men i takt med att vi får bra underlag som denna kartläggning ökar möjligheterna att ta itu med problemen på ett bra sätt. Det är utmärkt att skolan involveras i kampen mot hedersvåld och förtryck. Lästips: http://lottaedholm.wordpress.com/
http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Familj--Omsorg/Kartlaggning-av-hedersrelaterat-vald/

tisdag 7 april 2009

Trängselskatter - på gott, eller ont?

För ett par veckor sedan bjöd jag in till ett seminarium, med rubriken ”trängselavgifter, på gott eller ont”. Professor Jonas Eliasson från KTH, som bl.a. jobbar med utvärderingen av trängselskatterna gjorde en utmärkt och underhållande presentation. Sammanfattningsvis kan man säga att: trafikminskningen har blivit bestående, i tullsnittet har trafiken minskat 20 procent och de miljöskadliga utsläppen har minskat 10 procent i innerstaden. Den samhällsekonomiska vinsten är 500 Mkr per år och investeringskostnaden var 2 000 Mkr. Därmed är det en av Vägverkets lönsammaste investeringar någonsin.

Även Stella Fare, som sitter i SL:s styrelse var inbjuden till seminariet för att berätta om hur trängselskatterna påverkat resandet med kollektivtrafiken. Både Jonas och Stella gjorde klart att kollektivtrafiken är mycket, mycket hårt belastad och underdimensionerad i Stockholm. En utmaning för alla oss som vill att Stockholm ska växa!

Folkpartiet tog ställning för trängselavgifter redan i början av sjuttiotalet. Jag vet inte hur kontroversiellt det var på den tiden. Men jag kan konstatera att den förnuftiga politik som tar hjälp av marknaden för att lösa miljöproblem fungerar. Jag ångrar inte att jag röstade ja till trängselskatten, även om jag hellre skulle kalla den miljöavgift.

fredag 3 april 2009

SVT rapporterar om nytt fp-förslag

Idag rapporterade Svt om en av de viktigaste punkterna i vårt förslag till miljöprogram, miljözoner. Genom att införa miljözoner i stan skulle vi inte bara kunna lösa problemet med höga partikelhalter utan även långsiktigt förbättra luften i Stockholm. Vi som vill att Stockholm ska växa - vi måste också ta ansvar för att det sker på ett hållbart sätt.

http://svt.se/2.33538/1.1508085/stopp_for_miljofarliga_bilar_i_city?lid=puff_1508085&lpos=rubrik

torsdag 2 april 2009

Möte med miljögruppen


I söndags hade vi sista mötet med folkpartiets miljögrupp. I dagarna lägger vi sista handen vid förslaget till nytt miljöprogram för fp Stockholm som medlemmarna ska ta ställning till i slutet av april. Vi presenterar många intressanta idéer och vi hoppas förstås få grönt ljus från medlemmarna. På bilden syns Per Johansson, Isabel Smedberg Palmqvist, Mikael Ståldal, Thomas Bäcklin och jag själv. Bakom kameran står Gustav Åkerblom som också är med i gruppen.

Tack för gott samarbete!