söndag 17 november 2013

Stora framgångar för Norrtälje-liberaler på Folkpartiets landsmöte!Jag i talarstolen i Västerås! 

Nu är det klubbat! Folkpartiets nya partiprogram. På Landsmötet i Västerås var vi två Norrtälje-liberaler som deltog. Tillsammans med Hans Andersson från Rimbo var jag ombud. Vi vann stora framgångar under landsmötet för de frågor vi driver.  


Folkpartiet fortsätter att ligga i topp och vara Sveriges bästa jämställdhetsparti. 

"Om en kvinna säger nej, så är det i dag ändå inte alltid olagligt för en man att ha sex med henne. Ett krav på samtycke bör införas i lagen. Ett nej ska vara ett nej!". Detta sa Jan Björklund i sitt tal redan när Fp:s landsmöte öppnade. Ett bra besked från en bra partiledare och som fick ombudens stora stöd. 

Detta är en fråga jag drivit och är därför väldigt nöjd med beslutet. Läs vad jag skrivit tidigare här.


I Sverige tjänar kvinnor under sin livstid i genomsnitt 3,6 miljoner kronor mindre än män.


Därför var ett annat glädjande beslut landsmötets stöd för en tredje pappamånad. I Norrtälje togs endast 23 procent av föräldraledigheten ut av män 2012. Den ojämna fördelningen av föräldraledigheten är orimlig. 

För män - som missar tid med sina barn. För kvinnor - som trots utbildning och kompetens inte får den roll på arbetsmarknaden som de borde. För barn - som borde få mer tid med båda sina föräldrar. 


Folkpartiets grönaste partiprogram

Folkpartiets grönaste partiprogram är också med detta klubbat. Särskilt roligt för mig som har varit med och skrivit det. 

En viktig framgång för oss hållbarhetsengagerade liberaler var att landsmötet biföll ett viktigt förslag från Hans Andersson, Norrtälje, om att offentliga sektorn förutom att ställa tydliga krav på miljö- och klimatkvalitet ska ställa krav på djurhälsa vid offentliga upphandlingar. Efter att Marit Paulsen gick upp i talarstolen och gav Hans sitt stora stöd, ställde sig landsmötet bakom förslaget. Detta kommer att spela stor roll som ledstjärna i många viktiga sammanhang.  

Många viktiga beslut har fattats de fyra dagarna i Västerås och Folkpartiet är redo att gå ut i valrörelsen för ett dynamiskt, öppet och tolerantare samhälle. Vi vill mer!  

tisdag 12 november 2013

Tack för förtroendet!Fp-delegationen från Norrtälje när nomineringsmötet hölls i Landstingshuset. 
Lennart Rohdin, Hans Andersson, Berit Wallin och Roine Wallin på plats.Jag vill tacka Folkpartiets medlemmar för förtroendet att stå på den liberala riksdagslistans plats nummer 8. 

Folkpartiet i Stockholms stad och län ska i valet 2014 ha en gemensam lista med kandidater från norr till söder inom länet. När nomineringsmötet, med ombud från alla lokalavdelning och kommunföreningar, möttes för att besluta om listan fick jag alltså plats 8. Det är något högre än min placering i det interna provvalet. 

Att sitta i riksdagen är det finaste uppdraget i en demokrati. Jag ställer upp som kandidat för Norrtälje. Att få representera Roslagen skulle vara det allra, allra finaste för mig. Det är viktigt att vår del av länet finns representerat där viktiga beslut fattas. Samtidigt känner jag mig lika mycket som en världsmedborgare. Där det är idéerna som avgör inte bara vårt ursprung. I Folkpartiet brukar vi säga "det viktigaste är inte varifrån du kommer - det handlar om vart du är på väg". Det är så sant. Men vi har alla erfarenheter och perspektiv som är viktiga att ta till vara. 

Även om vi kommer att ha en fot i Stockholm även framöver, så är jag glad över att folkpartisterna i hela länet och Stockholms stad ville ha en Roslags-Bro-bo på plats 8.
torsdag 7 november 2013

Money talks - vad kostar den globala ojämställdheten som upprätthålls av diskriminerande lagar?


”Almost 90 of the 143 economies covered by Women, Business and the Law 2014 have at least one legal difference restricting women’s economic opportunities.” skriver Världsbanken.
Lagar kan visserligen ändras. Men ojämställdheten är ofta djupt rotad i traditioner.

Bra att den diskriminerande lagstiftningen lyfts fram i ljuset på ett konkret sätt. Svårt att förneka att den finns! Förutom den djupa orättvisan i denna ojämställdhet måste man fråga sig: Vad kostar denna diskriminering i form av utebliven tillväxt? Ökad jämställdhet är både en fråga om mänskliga rättigheter och en nödvändighet för ekonomisk utveckling. Räkna på vad det kostar. Money talks.

tisdag 5 november 2013

En kärleksförklaring till de ideella organisationerna

Visst är det svårt att tänka sig ett Sverige utan ideella organisationer. Kvinnojourerna, Röda Korset, Rädda Barnen och alla andra som gör skillnad. Det är så bra att vi numera kan få lägre skatt om vi skänker pengar till ideell verksamhet. Ibland svårt att få ihop hur andra tänker, som när Miljöpartiet "avvisar avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer som bedriver hjälpverksamhet." Obegripligt! 

Vem hade jag själv varit om jag inte hade haft möjlighet att redan som barn få vara med i en rad olika föreningar. Som gav mig allt det där jag inte fick i skolan. Scouterna som lärde mig ta ansvar och lust att tänka själv. I 4H där vi gjorde tävlingar i att göra bästa mjölkdrinkarna medan vi filmade varandra och övade presentationsteknik. Vi låg långt före 2000-talets TV-kockar!  Och internationella 4H som gjorde det möjligt för mig att som 14-åring göra utbyte med Tunisien. Gå i skolan och prata franska på min första riktiga utlandsresa. 


Nu ska jag hem och hjälpa mellandottern på med scoutskjortan och ta lilltjejen på kör i kyrkan. Tack alla idella organisationer, och kyrkor, för allt ni gör. 

söndag 3 november 2013

Vi ska se till att ha bra flyt i kampanjen!
Supervalåret 2014 är snart här. Några av oss som både brinner för en liberal valsegel och älskar att segla har en idé om att under semesterperioden 2014 bedriva en kampanj i skärgården. 

Besättning sökes! Är du intresserad av att segla för en liberal kurs för Sverige i sommar? Skicka ett mejl till karin.karlsbro@folkpartiet.se och anmäl ditt intresse redan nu.

Mer info kommer. 

lördag 2 november 2013

Ja till frihandel - nej till giftiga kemikalier. Men vad händer med miljön när EU och USA sluter väldens mest omfattande frihandelsavtal?Frihandelsavtal mellan EU och USA? I Bryssel förbereds förhandlingarna.

Handel är så mycket mer än att köpa varor och tjänster av andra. Utan handel hade världen varit så mycket fattigare och så mycket mer enfaldig. Genom att vi är beroende av varandra kan vi inte bete oss hur som helst. Vi måste vårda våra relationer. 

Det har alltid funnits de som hatat handel. Orsakerna varierar. Från egoister som ogillar handel för att de själva missgynnas av den hårdare konkurrensen, till "goda" globalseringskritiker, som ogillar handel för att de hävdar att andra missgynnas. Till den första gruppen hör Europas högerpopulister och till de senare hör den avsomnade ATTAC-rörelsen, som främst riktat in sig på att handel varit dålig för de fattiga länderna. Men utvecklingen bekräftar varje år hur fel de haft, allteftersom många gamla "u-länder" integrerats med världsekonomin och växt så det knakat. Fattigdomen minskar och fler får det bättre! 

Men miljön då? Handel och miljö är lika oförenliga som eld och vatten har den samlade vänstern och globaliseringsmotståndarna gjort allt för att etablera som en sanning. 

Handel är en förutsättning för välstånd och utveckling. Men handel kan inte ske utan spelregler.  I ljustet av den globala handeln är  ansträngningar som minskar transporternas negativa klimatpåverkan viktiga. För oss som försvarar frihandel är det en stor uppgift att också ställa tydliga miljökrav.

Enligt det globala handelsrättsliga ramverket WTO kan handel av varor stoppas om de äventyrar bland annat hälsa och miljö. Men det saknas möjlighet att styra andra länders lagstiftning kring produktionsmetoder. Ett sådant system är heller inte önskvärt inom WTO. För att komma till rätta med t.ex. kemikalieproblemen vid produktion är internationella konventioner en lämpligare väg. På 50-talet upptäcktes faran med DDT. Ungefär 20 år senare förbjöds DDT i svenskt jordbruk. Genom Stockholmskonventionen beslutades om ett globalt förbud 2001. Det går alltså att nå resultat. Men det ska inte behöva ta ett halvt sekel för att förbjuda extremt farliga ämnen.

Det finns bekämpningsmedel som sedan länge varit förbjudna i EU för att de är så farliga att hantera, men som används på andra håll i världen. Självklart ska vi kunna ställa krav globalt att få bort livsfarliga ämnen som används i produktion av t.ex soja som når den svenska marknaden.  Vi liberaler som älskar frihandel har en viktig uppgift att slåss för frihandel och samtidigt ställa tuffa miljökrav. Att ställa krav är att bry sig. 

Just nu förhandlar EU och USA om historiens mest omfattande frihandelsavtal (TTIP Trans Atlantic Trade and Investment Partnership). Målsättningen är att inte bara ta bort tullar och uppenbara handelshinder vid gränsen. Det syftar också till att bl.a. gifta ihop federala amerikanska och europeiska regler för varors beskaffenhet. En spännande möjlighet för affärer och utbyte över Atlanten är välkommen. Detta kan dock komma att få betydelse för produkters miljökrav i framtiden. På vilket sätt är idag inte möjligt att säga. För alla gröna liberala frihandelsvänner är detta en viktig fråga att följa. Gemensamma regler är positivt för att stimulera handeln, men det måste också vara bra gemensamma regler. Inte minst ur miljöperspektiv.