fredag 4 juni 2010

Ett steg mot miljözoner

Folkpartiet har länge krävt att systemet med miljözoner i trafiken bör utvecklas till att gälla även privatbilar i syfte att förbättra stadens luft. Idag omfattas bara tunga fordon. Många tyska städer har miljözoner för bilar och där fungerar det bra. Men statliga regler har satt stopp för det i Sverige. Folkpartiet har inom regeringen kämpat för att ge kommunerna rätt att införa miljözoner och Transportstyrelsen fick i uppdrag att se över hur det skulle kunna genomföras. Nu har transportstyrelsen redovisat sin utredning med konkreta förslag till nödvändiga ändringar i trafikförordningen. Det är viktigt att regeringen nu tar sig an utredningen och ger kommunerna rätt till mer makt över miljöpolitiken. Stockholm som är en storstad har helt andra behov en t.ex. glesbygdskommuner. Därför måste vi kunna använda de verktyg som fungerar hos oss. Detta kommer Folkpartiet att fortsätta driva.
Läs rapporten är!
http://transportstyrelsen.se/Global/Nyhetsarkiv/Vag/Rapport_kommuner_miljozoner.pdf