torsdag 31 juli 2014

Vi ska Rädda Östersjön!


Har du badat i sommar? Oavsett om du svalkat dig i Stockholms skärgård, plaskat längs en sandstrand i Gävlebukten eller simmat i Blekinge skärgård har du njutit av vatten från ett av världens mest förorenade hav. Nu breder algblomningen ut sig. Vi står inför fullbordat faktum. Under den glittrande blå vattenytan döljer sig en ekologisk katastrof.

Runt 30 procent av bottnarna i Östersjön är drabbade av akut syrebrist orsakad av övergödning. Med döda bottnar inget liv. Detta plus höga halter av dioxin och PCB i fisk är några av Östersjöns andra sjukdomsdiagnoser.

Det finns många förklaringar. Avlopp, jordbruk och industri bidrar till övergödningen. Till det kommer utsläpp från både vägtrafik och sjöfart, liksom spridning av farliga ämnen vid sopförbränning och fossila bränslen. För att rädda Östersjön behövs därför en miljöpolitik som också tar sikte på att få ner utsläppen generellt och en fiskeripolitik för hållbart fiske. Det gäller för övrigt för att rädda alla hav.

Folkpartiet är Östersjöns bästa vän. Regeringen har gjort stora insatser både nationellt och inom ramen för EU. Vi ska fortsätta göra skillnad. Varje kommun som gränsar till Östersjön har ett ansvar för att minska utsläppen från t.ex. avlopp och hamnar. Men alla har också ett ansvar för att strategiskt arbeta för att få bort farliga ämnen och rester från läkemedel som till slut hamnar i havet. Det kan vi bl.a. göra med ekonomiska styrmedel och genom offentliga upphandling låta kommuner och landsting gå före när det gäller bra miljöval. Alla vi som har makt att påverka ska göra det. För Östersjöns skull. 

Men vi räddar inte Östersjön utan samarbete med grannländerna. Ett Ryssland i ekonomiskt sönderfall med Putin vid rodret har annat fokus än att rädda Östersjöns känsliga ekosystem. Därför är Rysslands utveckling också mycket negativ för miljön. Glöm inte bort att ett fritt, öppet och demokratiskt samhälle är den viktigaste garantin för att utveckla också ett hållbart samhälle. Därför har liberaler en viktig roll att spela i miljöpolitiken.