söndag 13 december 2015

Från mörker till ljus!

Från mörker till ljus!

Jag kan inte minnas en mörkare höst.

Syrien brinner. Desperata människors drömmar om ett nytt liv i fred och frihet går upp i rök. EU:s oförmåga att hantera flyktingsituationen är smärtsam. Terrorattentat förlamar av sorg. Drömmen om ett gränslöst Europa rivs sönder och i Öst skramlar en desperat Putin med det enda han har kvar, vapen och aggressivitet.

Till det ska läggas hoten från klimatförändringarna. Skulle framförallt USA och EU orka med, att i skuggan av alla andra kriser, ta ansvar för ett globalt klimatavtal?

Mot den mörka fonden får man se helgens slutresultat i Paris som en stor framgång. Ett ljus i mörkret. Det finns nu ett legalt bindande avtal med bred uppslutning. Siktet riktas nu mot att nå ett ambitiösare 1,5-graders mål. Det är en stor framgång för vetenskapliga argument om vad som faktiskt behöver göras. Även om det inte är tillräckligt. Men det är inte bara själva avtalet som är viktigt utan också de politiska ställningstaganden som banade vägen.

USA anklagas ofta för att vara en bromskloss i klimatarbetet, men utan President Obamas engagemang hade mötet inte nått i hamn. Det är också glädjande att se Kanadas totala kursändring tack vare den nya liberala kanadensiske premiärministern, liksom EU:s konstruktiva roll och inte minst värdlandet Frankrikes skickliga upplägg för mötet.

Vad detta betyder i verkligheten återstår att se. Vem ska göra vad? Hur mycket får det kosta? Vilken teknik kommer vi att behöva? Ja, det är konkreta frågor som vi kommer att brottas med på alla nivåer under de kommande decennierna när vi ska lämna fossilsamhället bakom oss.

Den fria världen måste fortsätta visa ledarskap i klimatfrågorna. Åtgärder som behövs måste förankras demokratiskt och genomföras med marknadsorienterade lösningar,  med pris på koldioxid, om det ska fungera. EU behövs mer än någonsin. Samtidigt kommer Kina självklart att spela en avgörande roll. Men legititimteten för ett långtgående globalt klimatarbete uppnås bara genom demokratiskt förankrade beslut.

Till sist, mörkerkrafterna Putin, Le Pen och Trump har ingenting att komma med på detta område heller. För att lösa världens klimatutmaning behövs mer liberalism. Vi behöver en ny upplysningstid. Vi behöver kunskap, vetenskap och fritt utbyte av tankar och nya idéer. 


Karin Karlsbro
Ordförande
Gröna Liberaler


fredag 12 september 2014

Har du sett mig på en valaffisch?

Tack för att du besöker min sida. Du kanske har sett mig på en valaffisch med ett kort budskap. Så fungerar ju valkampanjen. Men i botten handlar politik om värderingar. Om vilken människosyn vi ska bygga samhället på. För mig är öppenhet, företagsamhet, jämställdhet, och medmänsklighet grunden. Och miljöfrågorna ligger mig varmt om hjärtat. Jag är väldigt glad för att Folkpartiet utsetts till bästa partiet i alliansen när det gäller miljön. Det kan du läsa mer om längre ner här på bloggen. 


Om du frågar mig varför jag är folkpartist så är mitt svar att för mig finns det bara ett socialliberalt parti som förenar respekten för den enskilda individen med en rättvis välfärdspolitik. Det finns bara ett parti som så passionerat har tagit och fortsätter att ta kampen för jämställdhet mellan kvinnor och män. Det är 2014. Man hade kunnat tro att den kampen är vunnen. Men så är det inte. Jag är förvånad över att våra förslag om bättre karriärmöjligheter för lärare och sjuksköterskor möter så stort motstånd. Jag trodde inte jag skulle behöva argumentera för att det ska löna sig att arbeta och utbilda sig även för kvinnor. Men det gör mig ännu mer säker på att vi behöver förändra attityder. Det finns bara ett parti som kämpat för demokrati i alla tider. Folkpartiet är det parti som klarast höjer rösten för fred och frihet i Europa när Putin hotar våra grannländer. 

Jag har diskuterat politik med hundratals människor den senaste tiden. Det har varit intressant och lärorikt. Det finns så många samhällsfrågor som borde få större utrymme i den politiska debatten. Att ganska många funderar att rösta på extrempartier skrämmer mig. Därför har jag tagit debatten, på nätet, på parkbänken och i valstugan. Jag vill att du ska veta att jag kommer att fortsätta göra det, oavsett hur det går på söndag.

Valet handlar inte bara om parti. Det handlar också om person. När jag väl bestämde mig för att ge mig in i politiken igen så hade jag känt ett växande engagemang under flera år och det känns i varje cell i kroppen. Jag kandiderar inte till att ”sitta” i riksdagen. Jag vill få möjlighet att jobba hårt för att nå resultat. Med min politiska erfarenhet är jag både ödmjuk inför svårigheterna och optimistisk inför möjligheterna att kunna göra skillnad. Folkpartiet är min partitillhörighet. Men jag vill att du ska veta att bakom partisymbolen och valaffischerna finns jag, en hårt arbetande människa som kämpar för det jag tror på. Även när det blåser kallt.

Kryssa mig gärna i riksdagsvalet. Jag ska göra mitt bästa för att förvalta ditt förtroende. 

Jag står på plats nummer 8 på Folkpartiets lista i Stockholms stad och län. (Du kan också kryssa mig på partiets nationella lista som du kan få via närmsta valstuga. )

#kryssakarlsbro

onsdag 10 september 2014

Hållbar tillväxt!

Miljöfrågan är en viktig fråga i årets val. Intresset för Folkpartiets miljöpolitik ökar inte minst sedan partiet fick höga betyg i Svenska Naturskyddsförenings valgranskning. Vi slåss för naturvården och ökat skydd för biologisk mångfald. Vi vill rädda Östersjön genom att minska övergödningen. Vi värnar allemansrätt och strandskydd och tycker att våra barn ska ha en giftfri miljö.

Ofta får jag frågan: vad skiljer er från Miljöpartiet? Det är inte alltid helt enkelt att se skillnaderna mellan partier. Särskilt om man lyfter ut enskilda frågor. Men politik handlar inte bara om enskildheter. Det handlar också om vilket samhälle man vill ha och vilka värderingar som ska styra. Mitt miljöengagemang är stort, men mitt samlade politiska engagemang för många frågor är ännu större. Det är därför så skönt att jobba för ett parti som har en politik för helheten, inte enskildheter. Allt hänger ju ihop. 

Vi säger ja till tillväxt! Utan tillväxt ingen hållbar utveckling. Tillväxt skapar välfärd. Men tydliga spelregler behövs för en hållbar ekonomi. Det är dom som smutsar ner som ska betala. Inte våra barnbarn. Med sänkt skatt på arbete och höjda avgifter på sånt som förstör miljön får vi mindre slit- och slängkonsumtion. När Miljöpartiet ifrågasätter tillväxt ifrågasätter de samtidigt grunden för våra möjligheter att skapa resurser till sjukvård, skolor, kultur och allt annat som vi betalar tillsammans. Jag brukar tänka tillbaka. Hur hade Sverige sett ut om vi inte hade haft tillväxt? 

Min farfars mor födde tio barn. Två små systrar dog före fem års ålder. De dog samma dag, den 20 juli 1904. Hade de haft antibiotika hade de kanske levt ett långt liv. Min farmor födde fem barn. Tre av dem överlevde barnaåren. Själv föddes jag under stor dramatik men tack vare dåtidens moderna sjukvård kunde mitt liv räddas. Imorgon fyller min äldsta dotter 14 år. Varken hon eller hennes systrar har under sin uppväxt aldrig ens varit nära ett allvarligt sjukdomstillstånd. Gratis vaccin och barnhälsovård tar vi för givet. Utan de senaste århundradets tillväxt och teknikutveckling hade vi inte haft det välfärdssamhälle vi trots alla utmaningar har idag. Fortfarande finns det fattigdom i världen. Mänskliga behov som måste tillgodoses. Kvinnor som föder barn utan tillgång till sjukvård. Arbetslöshet som skapar sociala problem och utanförskap. Tillväxt är helt nödvändigt för att världen ska utvecklas. Med bra miljöregler och samarbete på EU-nivå gör vi ekonomin hållbar. Utan tillväxt gör vi världen fattigare, människor mer sårbara och miljön mer utsatt.Tillväxten lyfter världen och lägger grunden för jämställdhet. 


#kryssakarlsbro
Min farfars familj. 


måndag 8 september 2014

Bra miljöval!

Så har man blivit miljömärkt av SNF. "Miljön behöver många ambassadörer i riksdagen. Här är en sådan som förtjänar ett kryss."‪ #‎kryssakarlsbro‬